I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerad vård. Syftet är att vården ska planeras i samförstånd med patienten och att en vårdrelation ska byggas på partnerskap.

Vad innebär det egentligen för dig som patient och hur sker implementeringen av patienträttigheter ut idag? Blodcancerförbundet, i samarbete med KBS, har bjudit in Sofie Jakobsson från Institutionen för Vårdvetenskap vid Göteborgs universitet, Ida Nyström från myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, Inger Ros som är förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung samt Concy Bwomono från föreningen Kronisk blodsjukdom för att belysa frågorna och diskutera.

Webbinariet kommer att hållas 29 november kl. 17:00 och är helt kostnadsfritt.Läs hela programmet och anmäl dig här.