Vårt arbete

Vår verksamhet bygger på att öka kunskapen bland vårdpersonal och myndigheter samtidigt som vi agerar stöd till drabbade patienter och anhöriga. Vårt mål är att bidra med lösningar nationellt såväl som internationellt.

Vårt arbete

Vår verksamhet bygger på att öka kunskapen bland vårdpersonal och myndigheter samtidigt som vi agerar stöd till drabbade patienter och anhöriga. Vårt mål är att bidra med lösningar nationellt såväl som internationellt.

Du är inte ensam

Internationellt arbete

Eruopean Sickle Cell Federation (ESCF)

European Sickle Cell Federation är en europeisk paraplyorganisation som företräder patienter med Sicklecellsjukdom i Europa. Vi på KBS är medlemmar inom ESCF och jobbar ständigt för att organisationen ska kunna medverka för att ha en påverka inom Europa men även på ett globalt plan.

Thalassemia International Federation (TIF)

Thalassemia International Federation är en internationell paraplyorganisation som företräder patienter med talassemi i världen. KBS har ett tätt samarbete med TIF för att bidra till en bättre värld för alla talassemi patienter!