Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till dig som med ditt medlemskap stöder kronsik blodsjukdom patientförening