Att bli medlem innebär att du aktivt är med och stöttar och hjälper oss i vårt arbete med att förbättra förhållande för Sicklecell- och Talassemipatienter. Medlemmar i KBS är de som ansöker om medlemskap och erkänner föreningens ändamål och stadgar. Medlemskap är öppet för alla men föreningen riktar sig främst mot patienter, anhöriga samt vårdpersonal som är i kontakt med patientgruppen. Varje registrerad och aktiv medlem har rösträtt vid årsmötet. 

Som medlem kan du påverka föreningens arbete, du är en del av en gemenskap våra medlemmar kallar fören extra familj, du får ta del av föreläsningar och event och du får anmäla dig till Blodomloppet i Stockholm i juni 2022 helt gratis!

För år 2021 är medlemsavgiften 150 kr.
Medlemskap betalas till PG: 92 35 79-9
eller Swish: 123 213 2728