Medlemskap

Att bli medlem innebär att du aktivt är med och stöttar och hjälper oss i vårt arbete med att förbättra förhållande för Sickle cell och Talassemi patienter. Medlemmar i KBS är de som ansöker om medlemskap och erkänner föreningens ändamål och stadgar. Medlemskap är öppet för alla men föreningen riktar sig främst mot patienter, anhöriga samt vårdpersonal som är i kontakt med patientgruppen. Varje registrerad och aktiv medlem har rösträtt vid årsmötet. 

För år 2021 är medlemsavgiften 150 kr.
Medlemskap betalas till PG: 92 35 79-9
eller Swish: 123 213 2728