Om oss

Nedan finner du kort information om våra huvudsakliga mål samt kontaktuppgifter till våra medarbetare som driver KBS framåt!

Om oss

 Nedan finner du kort information om våra huvudsakliga mål samt kontaktuppgifter till våra medarbetare som driver KBS framåt!

Våra främsta uppgifter

Patientföreningen Kronisk Blodsjukdom (KBS) företräder patienter med de kroniska sjukdomarna Sicklecellsjukdom och Talassemi. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden samt verkar helt ideellt. Föreningens huvudsakliga funktion är att vara patienters röst i samhället. KBS verkar utifrån ett patient-och närståendeperspektiv.

agsdix-null

Stöd till patienter

Stödja patienter med kroniska blodsjukdomar och deras närstående.

agsdix-null

Sprida kunskap

Sprida kunskap om kroniska blodsjukdomar och dess diagnos- och behandlingsmetoder.

agsdix-null

Följa forskningen

Följa och bevaka forskningen som berör kroniska blodsjukdomar samt informera samhället om de nyaste framstegen.

agsdix-null

Se över patienternas behov

Upplysa och förmedla myndigheter, institutioner och allmänhet om patienters behov i syfte att underlätta patienternas situation.

agsdix-null

Stödja patienter med samtal

Stödja patienter med kroniska blodsjukdomar med samtalskontakt. Inneliggande patienter skall erbjudas personligt möte med en av föreningens utbildade representanter.

Vi finns alltid för er!

Stödja patienter med kroniska blodsjukdomar med samtalskontakt. Inneliggande patienter skall erbjudas personligt möte med en av föreningens utbildade representanter.

Styrelse

Concy Bwomono

Ordförande

Sawsan Ghzal

Vice ordförande

Hanna Hellström

Sekreterare

Nedda Al-ammar

Kassör

Mario Braga

Suppleant

Kansli

Concy Bwomono

Grundare

Ahmed Al-Djaber

Grundare

Lina Al-ammar

Projektledare Skåne

Inel Smaili

Projektledare Göteborg

Sawsan Ghzal

Projektledare Norrbotten

Hanna Hellström

Projektkoordinator