Hematologimottagningar Västra Götalangs region

Listan är under uppbyggnad. Vet du en mottagning som saknas? Kontakta oss! hanna@blodsjukdom.se

Hematologimottagning NU-sjukvården Uddevalla
Telefonnummer 010 435 52 00
Fjällvägen 9, Uddevalla

Onkologi och hematologiavdelning Södra Älvsborgs sjukhus
Telefonnummer 033 616 10 00
Brämhultsvägen 53, Borås

Hematologimottagning Sahlgrenska
Telefonnummer 031 342 11 40
Bruna stråket 5, Göteborg

Hematologimottagning Skövde
Telefonnummer 0500 43 15 25
Lövängsvägen 1, Skövde

Hematologimottagning Lidköping
Telefonnummer 0510 857 08
Mellbygatan 11, Lidköping

Kort om Sicklecell

Här hittar du information om vad sicklecellsjukdom är, hur sjukdomen yttrar sig och dess behandlingsmetoder.