Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborgs södra skärgård, planerar en vistelse för familjer som har barn och ungdomar med Sicklecellanemi den 9-13 maj 2022.

Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Hur ser programmen för familjevistelser ut?
Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda. Barnen och ungdomarna har ett program med förskola, skola och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bland annat ta del av

– Aktuell medicinsk information –
– Psykosociala aspekter –
– Pedagogik –
– Syskonrollen –
– Munhälsa och munmotorik
– Stöd i samhället

Föreläsare

Peter Priftakis, överläkare, Patientflödet Barnhematologi, immunologi och HCT, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Annika Mårtensson, överläkare, sektionen för hematologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
Ingemar Brunsson, överläkare, AnOpIVA, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Vendela Hagås, barnsjuksköterska/ familjeterapeut, Barnhematologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lina Stocke, kurator, Barnhematologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg
Pedagoger, Ågrenska

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare ansöker till vistelsen via blanketten som finns bifogad nedan. Ladda ned blanketten, skriv ut, fyll i och skicka till addressen längst ner på formuläret. Vi rekommenderar familjen att kontakta sin habilitering eller behandlande läkare i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats på vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av vistelsen, eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Utbildningsdagar

Utbildningsdagarna kommer att ske på plats eller genom live-streaming Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen delta i två utbildningsdagar. Genom fortbildningen får personen ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Vi erbjuder nu arbetsgrupper även möjlighet att följa föreläsningarna under dagarna genom live-streaming. Anslutning sker lätt via dator, mobiltelefon eller surfplatta.

För mer information, besök agrenska.se/familjevistelser.

Kontaktpersoner Cecilia Stocks, koordinator, 031-750 91 42, cecilia.stocks@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se