Vi kan stolt berätta att vi har en inspelad föresläsning med Dr. Ulf Tedgård, barnläkare på Lunds universitetssjukhus. Föreläsningen handlar om talassemi: vad innebär sjukdomen och hur behandlas den? Men även järnöverskott, som är en vanlig biverkan av sjukdomen och regelnundna blodtransfusioner. Titta på föreläsningen via vår facebooksida: https://fb.watch/cS54NcMzSM/