Frågor och svar

FAQ

Vad är talassemi?

Talassemi är en kronisk blodsjukdom som påverkar de röda blodkropparnas livslängd och förmåga att leverera syre till kroppen. Läs mer här https://blodsjukdom.se/thalassemi/.

Vilka olika typer av talassemi finns det?

Talassemi delas upp i alfa och beta talassemi. Alfa och beta delas in i fyra undergrupper vardera, men de mest använda benämningarna är major och minor, där major är den allvarligaste formen av sjukdomen och minor en mildare variant. 

Vad är sicklecellsjukdom?

Sicklecellsjukdom är en kronisk blodsjukdom som påverkar de röda blodkropparnas form, funktion och livslängd. Läs mer här https://blodsjukdom.se/scd/ .

Kan jag bli smittad av sjukdomarna?

Nej. Sjukdomarna ärvs från förälder till barn och smittas inte.

Hur vet jag om jag har någon av sjukdomarna?

Du får reda på om du har sjukdomarna genom ett blodprov hos din vårdgivare. Eftersom att du föds med sjukdomen kommer symtomen ofta inom första levnadsåret. Om du misstänker att ditt barn har sjukdomen, sök vård genast och berätta om dina misstankar. Om du vill ha stöd i mötet finns vi här för att hjälpa dig, kontakta oss i meddelanderutan här bredvid.

Vilka är symtomen för talassemi?

Typiska symtom för talassemi är extrem trötthet, kroniska smärtor i bl.a. leder, immunförsvarsbrist, mindre tillväxt, blekhet. Men symtomen kan skilja sig från person till person.

Vilka är symtomen för sicklecellsjukdom?

Typiska symtom för sicklecellsjukdom är smärtkriser (extrem smärta, behövs behandlas akut), trötthet, kroniska smärtor i bl.a. leder, immunförsvarsbrist. Men symtomen kan skilja sig från person till person.

Varför behandlas sicklecellpatienter ibland med cellgifter?

Cellgiftet som vissa sicklecellpatienter får kallas hydroxyurea. Det hjälper kroppen att producera friska röda blodkroppar.

Vad är en blodtransfusion?

Blodtransfusion är en vanlig behandling för personer med sicklecellsjukdom och talassemi. Det innebär att du får blod som någon annan donerat. Vissa får behandlingen regelbundet, upp till varannan vecka.

Vad är ett blodbyte?

Blodbyte är en behandling som vissa med sicklecellsjukdom får regelbundet. Blodbyte innebär att patienten har en infart i varje arm: en där donerat friskt blod förs in och en där patientens blod förs ut. Hela blodvolymen byts inte ut, men en viss del. 

Jag har sicklecellsjukdom. Vad ska jag göra om jag får ont?

Om du känner att en smärtkris är på väg, åk in till akuten. Har du kroniska smärtor ska du kontakta din hematolog (blodläkare) för utredning och behandling.

Vad är järninlagringar?

Järninlagring innebär att kroppen har samlat på sig för mycket järn. Det är vanligt vid regelbundna blodtransfusioner som många patienter med sicklecell och talassemi får. Järninlagring måste behandlas, annars kan kroppens inre organ få allvarliga skador. Behandlingen kallas järnbindande behandling eller kelering.

Har du några funderingar?