Just nu är fas 2 inledd där personer på 80+ blir vaccinerade, och Regionen har för avsikt att starta med personer på 70+ under vecka 14. Det som just nu styr tempot av vaccinationerna i regionen är fortsatt tillgång till vaccin.


I dagsläget kan inget exakt svar ges på när personer med kroniska blodsjukdomar bosatta i Region Stockholm kommer att få erbjudandet att vaccinera sig mot Covid-19. När detta sker kommer en förmodligen att erbjudas vaccin via ordinarie sjukvårds- eller husläkarmottagning, som kommer att skicka ut brev till alla berörda personer när vaccination erbjuds.


Utöver detta har ingen vidare information getts, och endast Region Stockholm har svarat på förfrågan om när personer med kroniska blodsjukdomar kommer att erbjudas vaccination